Zelfcoaching en Oplossingsgericht werken

voetstappen in het zand Van Oplossingsgericht naar Progressiegericht
De oplossingsgerichte aanpak wordt inmiddels wereldwijd toegepast, zowel bij therapie als coaching en counseling.
In Nederland en België zijn oa Louis Cauffmann, Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien bekende namen. Coert en Gwenda hebben aan het begrip oplossingsgericht werken het begrip Progressiegericht werken toegevoegd.  Een belangrijk argument voor hen voor het  aanpassen van de naam is: “het gaat in therapie of begeleiding niet alleen over oplossingen, maar ook over veranderingen naar een gewenste toekomst.” Verdere toelichting hierop kun je vinden in het boek van Coert Visser: “Progressiegericht Werken”, oplossingsgericht vooruit.

Vervolg tips voor zelfcoaching

5. Denk vanuit het perspectief van iemand anders
Hoe zou iemand anders kunnen merken dat het beter met je gaat? Denk hierbij aan een voor jou belangrijke andere. Welk advies zou hij of zij jouw geven? Naar jezelf kijken door de ogen van een ander helpt je wat meer afstand van jezelf te nemen en dat blijkt goed te werken. Je wordt er creatiever van en het gaat meer voor je leven. Je eigen positieve doelen worden ook concreter. En het blijkt dat zelf bedenken welk advies iemand anders je zou geven beter werkt dan iemand anders om advies vragen. Je bent meer geneigd om het hypothetische advies te accepteren en na  te volgen.

6. Denk na over alles wat er al goed lukt.
Nadenken over alles wat je al beter lukt dan vroeger geeft je een competent gevoel. Je wordt je bewust van alles wat je al hebt geleerd en alles wat je al goed afgaat. Dat geeft je niet alleen inzicht in wat voor jou werkt om je doelen te bereiken, maar stemt je ook optimistisch dat verdere verbetering mogelijk is.

7. Bedenk dat je jezelf kunt verbeteren.
Mensen zijn geneigd hun succes en hun falen toe te schrijven aan hun persoonlijkheid. De factor inspanning onderschat je daardoor vaak. Het blijkt dat je veel kunt leren en ontwikkelen. Dus in plaats van te denken “zo ben ik nu eenmaal” kun je beter denken “als ik mijn best doe kan ik beter worden”.

8. Doen werkt beter dan reflecteren
Een actieve, taakgerichte geest is een gelukkige en gezonde geest. Denk daarom niet te lang over jezelf na, maar ga dingen doen! Wist je dat een flinke wandeling wonderen kan doen als je je down voelt? Zowel geestelijk als lichamelijk in beweging komen werkt beter om uit de penarie te raken dan eindeloos reflecteren en analyseren.

9. Kleine stappen werken beter dan grote stappen
Misschien denk je dat er grote stappen nodig zijn, omdat je probleem zo groot is. Kleine stappen kun je makkelijker nemen en zorgen ook al voor verandering in de richting die je wilt. Een kleine stap in de verkeerde richting levert maar weinig schade op en je kunt snel iets anders proberen. Kleine positieve acties hebben veelal een positief sneeuwbaleffect. Voor je het weet leidt een kleine stap  vooruit tot grote positieve verandering.

10. Wees mild voor jezelf
Erg belangrijk!! Wees mild voor jezelf. Mensen kunnen vaak erg kritisch zijn op zichzelf. Je wilt het  wellicht heel goed doen en wanneer dat niet lukt veroordeel je jezelf. Waarom heb ik dit probleem en waarom lukt het me niet dit probleem uit de wereld te helpen? Terwijl we soms hard zijn voor onszelf hebben we alle begrip voor de problemen van anderen. We begrijpen goed hoe moeilijk anderen het soms hebben en voelen compassie en mildheid met die ander. Dezelfde mildheid en compassie die je voor de ander hebt, kun je ook hebben voor jezelf.

 

Zelf coaching en de Oplossingsgerichte aanpak

Oplossingsgericht werken
De oplossingsgerichte aanpak, een aanpak die ik oa ook in mijn praktijk hanteer, leent zich heel goed voor zelf coaching. Nadruk in deze aanpak ligt op datgene wat u anders zou willen zien. Hoe ziet het er voor u uit wanneer die verandering er al is? En wat gaat er af en toe nu al anders?
In plaats van uw aandacht te richten op de problemen gaat u op onderzoek uit naar de mogelijkheden. De oplossingsgerichte aanpak is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer. (solution focused therapy)

Tips voor zelf coaching
De tips zijn afkomstig uit deze oplossingsgerichte aanpak

turfsingel3a1.Denk na over wat je wilt behouden
Het is logisch dat je nadenkt over wat je probleem is. Maar begin er eens mee je aandacht te richten op dat wat je wilt behouden om dat het goed is of al goed genoeg. Laat overeind staan wat goed en mooi is. Je richten op wat je wilt behouden heeft vaak het effect  dat je het probleem gaat relativeren; dat je zelf vertrouwen toeneemt en dat je het probleem kunt oplossen. Met respect voor je problemen, bedenk ook….
Er is meer dan alleen het probleem!

2.Visualiseer je eigen positieve gedrag
Hoe levendiger je je eigen positieve gedrag voor ogen hebt, hoe groter de kans dat je dat gedrag

ook echt gaat doen. Dus maak in gedachten eens een film van hoe je je gedroeg toen het beter ging, hoe je je nu gedraagt als het beter gaat en hoe je je in de toekomst zult gedragen als het beter gaat. Als je je dat plaatje voor ogen hebt, ben je al een beetje op weg naar een betere toekomst.

3.Let eens op wanneer het al beter gaat
Vraag niet te snel van jezelf om allerlei acties te moeten ondernemen. Als je het lastig vindt om te bedenken wat je zou kunnen doen om je situatie te verbeteren, zet jezelf dan maar niet onder druk. In plaats daarvan kun je de komende week eens opletten wanneer er iets beter gaat  en een notitie maken van wat er dan anders is. Zo kom je op ideeën over wat voor jou werkt als het beter gaat.

4.Bedenk wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt
Negatieve doelen zijn onbereikbare doelen. Dus als je weet wat je niet wilt is dat een goed begin, maar nog niet voldoende om het anders te doen. Zodra het helder is waar je vanaf wilt, bedenk dan wat je ervoor in de plaats wilt. Positieve doelen zijn leuker om te gaan
bereiken en zijn ook bereikbaar.
wordt vervolgd.

 

 

 

De mens met de vele gezichten

de mens met de vele gezichtenDelf mijn gezicht op
“Delf mijn gezicht op
maak me mooi
Wie wordt ontmaskerd,
wordt gevonden.

En zal zichzelf opnieuw verstaan
En leven bloot en onomwonden,
aan niets of niemand meer ten prooi - 
en zo verbonden.”
uit: De maskermaker

  • Wil je ook zo graag gevonden worden?
  • Gevonden worden met al de krassen op je ziel die je in de loop van je leven hebt opgelopen?
  • Heb je de moed om in de spiegel te kijken?

Te kijken in de spiegel van je ziel en daarin al je littekens tegen te komen die je het liefst voor jezelf en zeker  voor de ander, verborgen wilt houden?

  • Blijf je ook het liefst onzichtbaar achter je veilige masker?
  • Het masker van jou dat er toch ook zo goed uitziet
  • Het masker dat je door het leven heeft geholpen en je heeft gebracht waar je nu bent?
  • Jouw masker, dat jou helemaal past, dat zit als gegoten.
  • Is jouw masker vrolijk, altijd glimlachend, stuurs of misschien strak?

Achter dat masker voel je je veilig en als je in de spiegel kijkt zorgt jouw masker ervoor dat je niet alles hoeft te zien.

De vele gezichten

  • Hoeveel gezichten heb jij en …
  • ken je al die gezichten?

Hoe vind je de moed om al die gezichten van jezelf toe te laten en je masker af te zetten?
Het is eigen aan de mens om alles te vermijden om maar niet in contact te hoeven komen met de diepere lagen van jezelf (Jung).
Tegelijkertijd voelen we vaak een diep verlangen om verbonden te zijn met onszelf en daarmee met de ander.

Verbinding met je geschiedenis
Van jongs af hebben we geleerd ons aan te passen, eerst aan onze ouders, later aan de leraren, onze vrienden, de maatschappij…
We leren ook al jong ons van onze beste kant te laten zien. De “gezichten” die niet gewaardeerd worden, die verwrongen zijn, verbergen we achter een “masker” .
Dat hele speciale masker, alleen geschikt en passend voor jouw.
Een masker waarachter je je “ware gezicht” kunt verbergen. Soms zo goed dat je niet meer weet hoe die gezichten van jou eruit zien. Als je je ware gezicht laat zien, wordt je open en kwetsbaar en dat wil toch niemand?
En dan komt er een tijd dat je masker gaat knellen en dat je het graag kwijt wilt.
De vraag komt dan op….wil je je laten vinden? Zoals in het gedicht…”wie wordt ontmaskerd wordt gevonden”.

Een mogelijk vervolg hierop vinden we ook in “de maskermaker”:
Met trillende vingers
trok hij in een beweging het masker af
en riep schel: Kijk dan!
met zachte stem gaf ze antwoord:
wat wil je dat ik zie?
Jij bent het immers
jij in je essentie…”

De fotografe
Bij het schrijven van dit stukje moest ik denken aan een goede kennis van mij die fotografeert. Agnes maakt niet van die huis, tuin en keuken foto’s, maar een beetje mysterieuze, bijna mystieke foto’s van delen van bloemen. Ze kijkt minutieus en uit een klein deeltje van een plant of bloem komt een ‘hele wereld’ tevoorschijn. Daarnaast maakt ze sinds kort ook portretten. Ook dat zijn niet zomaar portretten… ze gaat met je naar buiten, ze neemt de tijd, praat met je en al pratend kijkt ze en fotografeert ze.
Met haar foto’s zoekt ze naar jou essentie. Je masker wordt transparant en je kijkt naar jezelf. Zelf schrijft ze hierover ….:” Het is iets geworden dat mensen laat zien zoals ze zijn, met al hun onvolmaaktheden.
En daarmee in al hun schoonheid.”
Voor mij krijgen haar foto’s een extra dimensie; de foto’s geven je een doorkijkje naar de ziel.
De woorden van het gedicht klinken daarin door: “Delf mijn gezicht op maak me mooi”