Zelfcoaching en Oplossingsgericht werken

voetstappen in het zand Van Oplossingsgericht naar Progressiegericht
De oplossingsgerichte aanpak wordt inmiddels wereldwijd toegepast, zowel bij therapie als coaching en counseling.
In Nederland en België zijn oa Louis Cauffmann, Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien bekende namen. Coert en Gwenda hebben aan het begrip oplossingsgericht werken het begrip Progressiegericht werken toegevoegd.  Een belangrijk argument voor hen voor het  aanpassen van de naam is: “het gaat in therapie of begeleiding niet alleen over oplossingen, maar ook over veranderingen naar een gewenste toekomst.” Verdere toelichting hierop kun je vinden in het boek van Coert Visser: “Progressiegericht Werken”, oplossingsgericht vooruit.

Vervolg tips voor zelfcoaching

5. Denk vanuit het perspectief van iemand anders
Hoe zou iemand anders kunnen merken dat het beter met je gaat? Denk hierbij aan een voor jou belangrijke andere. Welk advies zou hij of zij jouw geven? Naar jezelf kijken door de ogen van een ander helpt je wat meer afstand van jezelf te nemen en dat blijkt goed te werken. Je wordt er creatiever van en het gaat meer voor je leven. Je eigen positieve doelen worden ook concreter. En het blijkt dat zelf bedenken welk advies iemand anders je zou geven beter werkt dan iemand anders om advies vragen. Je bent meer geneigd om het hypothetische advies te accepteren en na  te volgen.

6. Denk na over alles wat er al goed lukt.
Nadenken over alles wat je al beter lukt dan vroeger geeft je een competent gevoel. Je wordt je bewust van alles wat je al hebt geleerd en alles wat je al goed afgaat. Dat geeft je niet alleen inzicht in wat voor jou werkt om je doelen te bereiken, maar stemt je ook optimistisch dat verdere verbetering mogelijk is.

7. Bedenk dat je jezelf kunt verbeteren.
Mensen zijn geneigd hun succes en hun falen toe te schrijven aan hun persoonlijkheid. De factor inspanning onderschat je daardoor vaak. Het blijkt dat je veel kunt leren en ontwikkelen. Dus in plaats van te denken “zo ben ik nu eenmaal” kun je beter denken “als ik mijn best doe kan ik beter worden”.

8. Doen werkt beter dan reflecteren
Een actieve, taakgerichte geest is een gelukkige en gezonde geest. Denk daarom niet te lang over jezelf na, maar ga dingen doen! Wist je dat een flinke wandeling wonderen kan doen als je je down voelt? Zowel geestelijk als lichamelijk in beweging komen werkt beter om uit de penarie te raken dan eindeloos reflecteren en analyseren.

9. Kleine stappen werken beter dan grote stappen
Misschien denk je dat er grote stappen nodig zijn, omdat je probleem zo groot is. Kleine stappen kun je makkelijker nemen en zorgen ook al voor verandering in de richting die je wilt. Een kleine stap in de verkeerde richting levert maar weinig schade op en je kunt snel iets anders proberen. Kleine positieve acties hebben veelal een positief sneeuwbaleffect. Voor je het weet leidt een kleine stap  vooruit tot grote positieve verandering.

10. Wees mild voor jezelf
Erg belangrijk!! Wees mild voor jezelf. Mensen kunnen vaak erg kritisch zijn op zichzelf. Je wilt het  wellicht heel goed doen en wanneer dat niet lukt veroordeel je jezelf. Waarom heb ik dit probleem en waarom lukt het me niet dit probleem uit de wereld te helpen? Terwijl we soms hard zijn voor onszelf hebben we alle begrip voor de problemen van anderen. We begrijpen goed hoe moeilijk anderen het soms hebben en voelen compassie en mildheid met die ander. Dezelfde mildheid en compassie die je voor de ander hebt, kun je ook hebben voor jezelf.

 

Zelf coaching en de Oplossingsgerichte aanpak

Oplossingsgericht werken
De oplossingsgerichte aanpak, een aanpak die ik oa ook in mijn praktijk hanteer, leent zich heel goed voor zelf coaching. Nadruk in deze aanpak ligt op datgene wat u anders zou willen zien. Hoe ziet het er voor u uit wanneer die verandering er al is? En wat gaat er af en toe nu al anders?
In plaats van uw aandacht te richten op de problemen gaat u op onderzoek uit naar de mogelijkheden. De oplossingsgerichte aanpak is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer. (solution focused therapy)

Tips voor zelf coaching
De tips zijn afkomstig uit deze oplossingsgerichte aanpak

turfsingel3a1.Denk na over wat je wilt behouden
Het is logisch dat je nadenkt over wat je probleem is. Maar begin er eens mee je aandacht te richten op dat wat je wilt behouden om dat het goed is of al goed genoeg. Laat overeind staan wat goed en mooi is. Je richten op wat je wilt behouden heeft vaak het effect  dat je het probleem gaat relativeren; dat je zelf vertrouwen toeneemt en dat je het probleem kunt oplossen. Met respect voor je problemen, bedenk ook….
Er is meer dan alleen het probleem!

2.Visualiseer je eigen positieve gedrag
Hoe levendiger je je eigen positieve gedrag voor ogen hebt, hoe groter de kans dat je dat gedrag

ook echt gaat doen. Dus maak in gedachten eens een film van hoe je je gedroeg toen het beter ging, hoe je je nu gedraagt als het beter gaat en hoe je je in de toekomst zult gedragen als het beter gaat. Als je je dat plaatje voor ogen hebt, ben je al een beetje op weg naar een betere toekomst.

3.Let eens op wanneer het al beter gaat
Vraag niet te snel van jezelf om allerlei acties te moeten ondernemen. Als je het lastig vindt om te bedenken wat je zou kunnen doen om je situatie te verbeteren, zet jezelf dan maar niet onder druk. In plaats daarvan kun je de komende week eens opletten wanneer er iets beter gaat  en een notitie maken van wat er dan anders is. Zo kom je op ideeën over wat voor jou werkt als het beter gaat.

4.Bedenk wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt
Negatieve doelen zijn onbereikbare doelen. Dus als je weet wat je niet wilt is dat een goed begin, maar nog niet voldoende om het anders te doen. Zodra het helder is waar je vanaf wilt, bedenk dan wat je ervoor in de plaats wilt. Positieve doelen zijn leuker om te gaan
bereiken en zijn ook bereikbaar.
wordt vervolgd.

 

 

 

De mens met de vele gezichten

de mens met de vele gezichtenDelf mijn gezicht op
“Delf mijn gezicht op
maak me mooi
Wie wordt ontmaskerd,
wordt gevonden.

En zal zichzelf opnieuw verstaan
En leven bloot en onomwonden,
aan niets of niemand meer ten prooi - 
en zo verbonden.”
uit: De maskermaker

 • Wil je ook zo graag gevonden worden?
 • Gevonden worden met al de krassen op je ziel die je in de loop van je leven hebt opgelopen?
 • Heb je de moed om in de spiegel te kijken?

Te kijken in de spiegel van je ziel en daarin al je littekens tegen te komen die je het liefst voor jezelf en zeker  voor de ander, verborgen wilt houden?

 • Blijf je ook het liefst onzichtbaar achter je veilige masker?
 • Het masker van jou dat er toch ook zo goed uitziet
 • Het masker dat je door het leven heeft geholpen en je heeft gebracht waar je nu bent?
 • Jouw masker, dat jou helemaal past, dat zit als gegoten.
 • Is jouw masker vrolijk, altijd glimlachend, stuurs of misschien strak?

Achter dat masker voel je je veilig en als je in de spiegel kijkt zorgt jouw masker ervoor dat je niet alles hoeft te zien.

De vele gezichten

 • Hoeveel gezichten heb jij en …
 • ken je al die gezichten?

Hoe vind je de moed om al die gezichten van jezelf toe te laten en je masker af te zetten?
Het is eigen aan de mens om alles te vermijden om maar niet in contact te hoeven komen met de diepere lagen van jezelf (Jung).
Tegelijkertijd voelen we vaak een diep verlangen om verbonden te zijn met onszelf en daarmee met de ander.

Verbinding met je geschiedenis
Van jongs af hebben we geleerd ons aan te passen, eerst aan onze ouders, later aan de leraren, onze vrienden, de maatschappij…
We leren ook al jong ons van onze beste kant te laten zien. De “gezichten” die niet gewaardeerd worden, die verwrongen zijn, verbergen we achter een “masker” .
Dat hele speciale masker, alleen geschikt en passend voor jouw.
Een masker waarachter je je “ware gezicht” kunt verbergen. Soms zo goed dat je niet meer weet hoe die gezichten van jou eruit zien. Als je je ware gezicht laat zien, wordt je open en kwetsbaar en dat wil toch niemand?
En dan komt er een tijd dat je masker gaat knellen en dat je het graag kwijt wilt.
De vraag komt dan op….wil je je laten vinden? Zoals in het gedicht…”wie wordt ontmaskerd wordt gevonden”.

Een mogelijk vervolg hierop vinden we ook in “de maskermaker”:
Met trillende vingers
trok hij in een beweging het masker af
en riep schel: Kijk dan!
met zachte stem gaf ze antwoord:
wat wil je dat ik zie?
Jij bent het immers
jij in je essentie…”

De fotografe
Bij het schrijven van dit stukje moest ik denken aan een goede kennis van mij die fotografeert. Agnes maakt niet van die huis, tuin en keuken foto’s, maar een beetje mysterieuze, bijna mystieke foto’s van delen van bloemen. Ze kijkt minutieus en uit een klein deeltje van een plant of bloem komt een ‘hele wereld’ tevoorschijn. Daarnaast maakt ze sinds kort ook portretten. Ook dat zijn niet zomaar portretten… ze gaat met je naar buiten, ze neemt de tijd, praat met je en al pratend kijkt ze en fotografeert ze.
Met haar foto’s zoekt ze naar jou essentie. Je masker wordt transparant en je kijkt naar jezelf. Zelf schrijft ze hierover ….:” Het is iets geworden dat mensen laat zien zoals ze zijn, met al hun onvolmaaktheden.
En daarmee in al hun schoonheid.”
Voor mij krijgen haar foto’s een extra dimensie; de foto’s geven je een doorkijkje naar de ziel.
De woorden van het gedicht klinken daarin door: “Delf mijn gezicht op maak me mooi”

 

 

 

Bep en Fatima

logo bep&fatimaBep en Fatima
Voor vrouwen door vrouwen
Met gesloten beurs

Bep en Fatima is een netwerk van vrouwelijke professionele coaches, die naast hun betaalde werk als coach – op vrijwillige basis – vrouwen begeleiden met onvoldoende financiële middelen.

Uitgangspunt is:

Persoonlijke ontwikkeling, zowel in je persoonlijk leven, als in je werkleven.
Ik maak als counselor deel uit van dit netwerk van Bep en Fatima

Vragen die je bijvoorbeeld kunt stellen

 • Ik wil mijn verlegenheid overwinnen en hoe doe ik dat?
 • Hoe zorg ik voor een netwerk om aan een baan te komen?
 • Ik ben bijna al mijn contacten kwijt en wat nu?
 • Ik weet nog steeds niet wat ik echt wil
 • Mijn leven is een ingewikkelde puinhoop geworden, help me mee deze kluwen te ontwarren.
 • Hoe voer ik een sollicitatiegesprek?
 • Ik wil voor mezelf beginnen, wil je met me meedenken?
  enz; enz.

- Heb je een vraag waar je graag steun bij wilt?
- Heb je weinig geld (een minimum inkomen of lager)
- Woon je in Arnhem of directe omgeving?

Neem dan contact op via de website van Bep en Fatima.
Je vindt daar meer informatie en kunt je aanmelden.
Ieder die zich aanmeldt en tot de doelgroep behoort krijgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
In dat eerste gesprek bekijken we of het klikt en hoe je verder kunt.
Soms zijn een paar gesprekken voldoende, soms kan een wat langer contact zinvol zijn.

 

 

Afscheid nemen van je werk

Zal ik weggaan?
Zal ik verdrietig worden en weggaan?
Zal ik het leven eindelijk eens onbelangrijk vinden,
mijn schouders ophalen
en weggaan?
Zal ik de wereld neerzetten (of aan iemand anders geven),
denken: zo is het genoeg,
en weggaan?
Zal ik een deur zoeken,
en als er geen deur is: zal ik een deur maken,
hem voorzichtig opendoen
en weggaan – met kleine zachtmoedige passen?
Of zal ik blijven?

Zal ik blijven?
Toon Tellegen

Wie kan er beter dan een dichter de gevoelens verwoorden van verwarring, chaos, onzekerheid en verdriet op momenten van afscheid?

Afscheid nemen van je werk

Afscheid nemen: we krijgen er allemaal vroeg of laat mee te maken; het hoort bij het leven zou je kunnen zeggen.
Afscheid nemen van je werk is, anders dan een tijd terug, al lang niet meer een kwestie van “vrije keus”. Steeds vaker kom je ongewild zonder werk thuis te zitten:

 • Je hebt een burn-out of bent ziek geworden zodat je de baan die je had niet meer kunt doen.
 • Je wordt ontslagen als gevolg van de crisis.
 • Je bent boventallig geworden en kunt niet meer terecht op je oude werkplek.

Hoe ga je daarmee om?

Blijf je geforceerd positief en zeg je bij jezelf : ‘er is niets aan de hand?’
Ben je nog erg boos en wrokkig en wil je alleen maar de deur hard achter je dichtslaan?
Ben je druk op zoek naar ander werk en is er weinig aandacht voor wat je achter je hebt gelaten?
Kun je verdriet en frustratie toelaten, zodat er weer ruimte komt voor nieuwe mogelijkheden?
Hoe houdt je de verwarring en onzekerheid uit?
Hoe blijf je bij jezelf? En hoe lukt het je nieuwe richting aan je leven te geven?

Vragen die je jezelf kunt stellen en die schreeuwen om een antwoord
Vragen waar ieder van ons een ander antwoord op geeft.

Hoe geef jij een voor jouw passend antwoord?
Elk verlies vraagt een passend afscheid, ook verlies van je werk

 

Dagboek van de Ziel

Mijn passie voor boeken

Ik lees graag en ben dol op boeken. Af en toe wil ik iets schrijven over een boek dat ik las en dat me aansprak.

Dagboek van de Ziel
dagboekvandezielBertieEen tijdje geleden was ik aanwezig bij de presentatie van het “Dagboek van de Ziel”, geschreven door Bertie Hendriks met als co-auteur Mirjam Tirion.
Het boek ziet er prachtig uit, echt een boek om vast te houden en door te bladeren.

De 7 levensfasen
Bertie beschrijft de 7 levensfasen van de mens als een ontwikkelingsweg.
Ontwikkeling vind ik het mooiste, meest basale en meest sprankelende woord voor wat leven is”, aldus Bertie.
Sprookjes, mythen, sagen, legenden en boeken uit de grote Tradities (met name de christelijke, joodse en boeddhistische tradities) gebruikt hij als illustraties en metaforen om de Innerlijke Weg van de Mens te beschrijven.

Archetype
Elke fase verbindt hij met een archetype.
Persoonlijke verhalen van mensen die hij begeleid  verlevendigen het geheel.

Het boek is schitterend geïllustreerd met tekeningen van Frans Zwartjes, een beroemde filmmaker en kunstenaar. En last but not least….bij elke levensfase schreef de 22 jaar jonge dichteres Hanna Koppenaal een passend gedicht.

Kortom
Een boek om in te bladeren; te bekijken en van te genieten.
Wanneer u meer wilt weten kijk op www.dagboekvandeziel.nl
Het boek is uitgegeven bij het ITIP

 

Onze biologische klok

Onze biologische klok
In de winter krijgen we steeds minder daglicht. Daglicht heeft een activerend effect op onze biologische klok. Minder licht per dag en in het donker naar je werk gaan beïnvloed het functioneren van de biologische klok negatief. Wat sombere gevoelens kunnen het gevolg zijn.

Tips
Wat kunt u zelf doen om uw bioritme, zoals we dat wel noemen, zo optimaal mogelijk te houden?

 • Sta op vaste tijden op en ga op vaste tijden naar bed
 • Zorg voor zoveel mogelijk daglicht in de ochtend
 • Blijf overdag actief; geen dutjes tussendoor
 • Zorg voor weinig licht in de avond
 • Houdt afstand  van beeldschermen in de avond; ga liever iets anders doen dan achter de computer of tv kijken.
 • Ga niet meer laat op de avond sporten
 • Eet op vaste tijden en eet geen zware maaltijden meer later op de avond

Saai misschien? Probeer het uit en kijk wat het u oplevert.

Ik wens u fijne feestdagen en een heel goed 2014!

 

 

Helen van seksueel misbruik

Helen van seksueel misbruik     ‘Het trauma voorbij’
Geschreven door ervaringsdeskundige en coach Ivonne MeeuwsenHelen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij, een boek van Ivonne Meeuwsen

 • In het boek `Helen van seksueel misbruik` laat de schrijfster zien dat er altijd hoop is om je te ontworstelen aan een verleden van ernstig seksueel misbruik.
 • In het boek vindt je “een goede combinatie van praktijkkennis, wetenschappelijke kennis en eigen ervaring.” (Lou Repetur)
 • In het boek vind je schitterende foto’s van Agnes van der Graaf die het hele boek een sfeer meegeven van bezieling en mystiek.

Zoektocht naar hulp

Het boek geeft een brede kijk op de zoektocht naar goede hulp, hulp die niet altijd gevonden wordt binnen de reguliere GGZ.
Ervaringsgerichte, non-verbale therapieën blijken een goede aanvulling op de gebruikelijke praattherapieën.
De schrijfster geeft een uitgebreide beschrijving van de therapieën die haar hebben geholpen. Ze leerde zichzelf te helen, zodat ze de draad van haar leven weer kon oppakken.
Kortom het boek biedt hoop voor ieder die in het verleden getraumatiseerd is geraakt door seksueel misbruik.

Voor hulpverleners

De moeite waard om te lezen voor iedereen en….met name ook voor hulpverleners. Stilstaan bij de impact van seksueel misbruik op het latere leven van misbruikte mannen en vrouwen is essentieel voor te hulpverlener om goede hulp te kunnen bieden aan deze veelal ernstig getraumatiseerde mensen.

 

Het geschenk van je dromen

Stadspastoraat ArnhemCursus ‘Het geschenk van je dromen’

Data: 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december en 16 december
Tijd: Van 19:30 tot 21:30 uur
Plaats: Stadspastoraat Arnhem
Hier kun je je aanmelden

Kijken naar je eigen dromen

Dromen zijn door de eeuwen heen een belangrijke bron geweest van (zelf)kennis.

 • Wat hebben dromen te zeggen over je dagelijks bestaan?
 • Hoe kunnen dromen je tot hulp zijn?
 • Ieder van ons droomt elke nacht minstens drie keer!

Soms zijn dromen heel levendig, maar soms weet je in de ochtend niet eens meer dat je gedroomd hebt, laat staan wat je droomde.
In deze cursus krijg je handvatten om te kijken naar je eigen dromen. Verhalen uit je dromen, over je nachtbestaan, die je iets vertellen over je wakend dagbestaan. In elke bijeenkomst krijg je een ‘sleutel’ aangereikt die je kan gebruiken om je dromen te ‘ontsluieren’.

Je eigen droomtaal

Naast de persoonlijke betekenis van je dromen zal er ook aandacht zijn voor soorten dromen en kan o.a. de spirituele dimensie van je dromen aan bod komen. Je leert je eigen persoonlijke ‘droomtaal’ kennen, zodanig dat je droom zich stap voor stap kan ontvouwen.

“Je innerlijke stem komt in de nacht via je onbewuste naar je toe, met één centraal thema” (Bas Klinkhamer, ITIP)

Handige tips en trucs op deze blog

Op deze blog ga ik vooral leuke tips en trucs publiceren. Handige oefeningetjes die je thuis kunt gebruiken als je bijvoorbeeld zenuwachtig bent, of je wilt iets graag doen maar je durft niet goed.

De oefeningen zijn vaak kort en nooit ingewikkeld: precies wat je nodig hebt om even in je kracht te komen. Heb je meer nodig of denk je dat ik je kan helpen? Neem dan even contact op via het contactformulier.