Prijzen

Individuele therapie en counseling

Per sessie: € 72,60 inclusief BTW.
Ik ben als psychosociaal therapeut aangesloten bij het NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeutische en Agogische beroepen.) Wanneer u een aanvullende verzekering heeft komt u in aanmerking voor een vergoeding van de kosten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Supervisie

Per sessie: € 90,00. Het betreft hier een leertraject bedoeld voor mensen die met mensen werken. U bent geen BTW verschuldigd. Het leertraject loopt veelal parallel met een opleiding waarin supervisie een verplicht onderdeel is.

Counseling op verzoek van uw werk

Wanneer uw werksituatie vraagt om counseling maak ik veelal een offerte waarin doelstellingen en kosten geformuleerd zijn. De kosten komen dan ten laste van uw werkgever.

Kosten van workshops of trainingen

Workshops en trainingen verzorg ik meestal op verzoek van een organisatie. De opzet, kosten en duur van de bijeenkomsten worden in overleg vastgesteld.